close
تبلیغات در اینترنت
دانلود رایگان کتاب میکروب شناسی پزشکی (جاوتز)

جادوی کلمات | سایت تفریحی , سرگرمی

بروزترین مطالب
بخش بایگانی

آخرین ارسالی های انجمن وبلاگ نویسان

Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, Twenty-Fifth Edition - LANGE Basic Science

نویسنده:
سال انتشار: 2010
تعداد صفحات: -
زبانفایل: انگلیسی
فرمت فایل: CHM
حجم فایل: 27.3MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com
+ در ادامه دانلود کنید »»»
کتاب دانلود

Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, Twenty-Fifth Edition - LANGE Basic Science

نویسنده:
سال انتشار: 2010
تعداد صفحات: -
زبانفایل: انگلیسی
فرمت فایل: CHM
حجم فایل: 27.3MB
رمز فایل: www.ketabdownload.com

دانلود رایگان

کتاب دانلود

ویرایش بیست و پنجم

An easy-to-understand, well-illustrated introduction to the clinically-important aspects of microbiology! NOW in full color! A Doody's Core Title ESSENTIAL PURCHASE for 2011!  4 STAR DOODY'S REVIEW!  "This book provides a comprehensive overview of medical microbiology in a well organized and practical format. The new version includes color photographs and revisions to reflect advances in knowledge and molecular diagnostics. These updates are essential in such a rapidly progressing field and will ensure this book continues to be a mainstay in teaching medical microbiology."--Doody's Review Service

Linking fundamental principles with the diagnosis and treatment of microbial infections, this classic text delivers an essential overview of the roles microorganisms play in human health and illness. In addition to the brief descriptions of the organisms, you'll find vital perspectives on pathogenesis, diagnostic laboratory tests, clinical findings, treatment, and epidemiology

کتاب میکروب شناسی پزشکی (جاوتز)


The book introduces you to basic clinical microbiology through the fields of bacteriology, virology, mycology, and parasitology, giving you a far-reaching yet student-friendly review of the discipline. All chapters have been extensively revised to reflect the tremendous expansion of medical knowledge afforded by molecular mechanisms, advances in our understanding of microbial pathogenesis, and the discovery of unusual pathogens

Features:

    NEW full-color presentation
    500+ USMLE-style review questions
    300+ informative tables and illustrations, each designed to clarify and reinforce important chapter concepts
    Coverage that reflects the latest techniques in laboratory and diagnostic technologies

Visit www.LangeTextbooks.com to access valuable resources and study aids.
The science of microbiology, Cell structure, Classification of bacteria, The growth and survival and death of microorganisms, Cultivation of microorganisms, Microbial metabolism, Microbial genetics, Immunology, Pathogenesis of bacterial infection, Antimicrobial chemotherapy, Normal microbial flora of the human body Spore-forming gram-positive bacilli: bacillus & clostridium species, Non-spore-forming gram-positive bacilli, corynebacterium, propionibacterium, listeria, erysipelothrix, actinomycetes, The staphylococci, The streptococci, Enteric gram-negative rods (enterobacteriaceae), Pseudomonads, acinetobacters, uncommon gram-negative bacteria, Vibrios, campylobacters, helicobacter, Haemophilus, bordetella, brucella, francisella, Yersinia & pasteurella, The neisseriae, Infections caused by anaerobic bacteria, Legionellae, bartonella, unusual bacterial pathogens, Mycobacteria, Spirochetes & other spiral microorganisms, Mycoplasmas & cell wall-defective bacteria, Rickettsia & ehrlichia, Chlamydiae, General properties of viruses, Pathogenesis & control of viral diseases, Parvoviruses, Adenoviruses, Herpesviruses, Poxviruses, Hepatitis viruses, Picornaviruses (enterovirus & rhinovirus groups), Reoviruses, rotaviruses, & caliciviruses, Arthropod-borne & rodent-borne viral diseases, Orthomyxoviruses (influenza viruses), Paramyxoviruses & rubella virus, Coronaviruses, Rabies, slow virus infections, prion diseases, Human cancer viruses, AIDS & lentiviruses, Medical mycology, Medical parasitology, Principles of diagnostic medical microbiology

 

کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2013 – ویرایش بیست و ششم

کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2013 – ویرایش بیست و ششم

 

کتاب دانلود

www.ketabdownload.com

ابر برچسب مطلب:
دانلود رایگان کتاب میکروب شناسی پزشکی (جاوتز) , کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز , ملنیک , آدلبرگ , مبانی میکروب شناسی , مدیکال میکروبیولوژی , علم میکروب شناسی , اصول بیولوژیکی توسط میکروب شناسی شرح داده شده اند , ویروس ها , پریون ها , پروکاریوت ها , آغازیان , پروتیست ها , ساختار سلول , شیوه های بصری , ساختار سلول یوکاریوتی , ساختار سلول پروکاریوتی , رنگ آمیزی , تغیررات مورفولوژیکی در جریان رشد , رده بندی باکتری ها , معیار هایی برای رده بندی باکتری ها , سیستم های رده بندی , توصیف طبقات و گروه های اصلی باکتری ها , ساب تایپینگ , تعیین زیرنوع و کاربرد آن , تاکسونومی بر پایه اسید نوکلئیک , روش های غیر خطی برای شناسایی میکرو ارگانیسم های پاتوژن , میکرو ارگانیسم های بیماریزا , رشد – بقا و مرگ میکرو ارگانیسم ها , بقای میکرو ارگانیسم ها در محیط طبیعی , معنای رشد , رشد نمایی , رشد لگاریتمی , منحنی رشد , حفظ سلول ها در فاز لگاریتمی , تعریف و سنجش مرگ , عوامل ضد میکروبی , کشت میکرو ارگانیسم ها , نیازمندی های رشد , منابع انرژی مابولیکی , تغذیه , فاکتور های محیطی اثرگذار بر رشد , شیوه های کشت , متابولیسم میکروبی , نقش متابولیسم در بیوسنتز و رشد , متابولیت های کانونی و تبدیلات بینابینی آنها , مسیر های جذبی , مسیر های بیوسنتزی , الگو های متابولیسم میکروبی انرژی زا , تنظیم مسیر های متابولیکی , ژنتیک میکروبی , سازمان ژن ها , همانند سازی , انتقال DNA , جهش , بازآرایی ژن , بیان ژن , مهندسی ژنتیک – ویژگی نمایی DNA کلون شده , موتاژنز , جهش زایی معطوف به جایگاه , آنالزیز (تجزیه و تحلیل) با DNA کلون شده , پروب های هیبریدیزاسیون , کاوشگر های دورگه سازی , پراب ها , ایمونولوژی , ایمنی شناسی , ایمنی , مصونیت , پاسخ های ایمنی , مکانیسم های ایمنی ذاتی , مکانیسم های دفاع اختصاصی میزبان , ملکول های شناسایی آنتی ژن , آنتی بادی ها , رسپتور ها , گیرنده های سطح سلول برای آنتی ژن , ایمنی با واسطه آنتی بادی , ایمنی هومورال , سیستم کمپلمان , ایمنی با واسطه سلول , ایمنی سلولار , سایتوکاین ها , ازدیاد حساسیت , پاسخ ایمنی ناکافی , باکتریولوژی , باکتری شناسی , پاتوژنز , بیماریزایی عفونت باکتریایی , شناسیایی باکتری های مسبب بیماری , روند عفونت زایی , ژنومیک , پاتوژنیسیته باکتریایی , فاکتور های ویرولانس باکتریایی , شدت بیماریزایی , میکروبوتای نرمال انسان , فلور میکروبی طبیعی , نقش میکروبیوتای مقیم (ساکن) , فلور نرمال , میکروبوتای نرمال پوست , میکروبوتای نرمال دهان , میکروبوتای نرمال دستگاه تنفسی , میکروبوتای نرمال دستگاه روده ای , فلور نرمال دستگاه گوارش , میکروبوتای نرمال پیشابراه , میکروبوتای نرمال واژن , میکروبوتای نرمال ملحمه چشم , باسیل های گرم مثبت اسپور ساز (تشکیل دهنده اسپور) , گونه های باسیلوس و کلستریدیوم , باسیلوس آنتراسیس , باسیلوس سرئوس , کلستریدیوم بوتولینوم , کلستریدیوم تتانی , کلستریدیوم هایی که عفونت های تهاجمی را ایجاد می کنند , کلستریدیوم دیفیسیل و بیماری های اسهالی , باسیل های گرم مثبت هوازی غیر اسپور ساز , کورینه باکتریوم , لیستریا , اریسپلوتریکس , اکتینومایست ها و پاتوژن های خویشاوند , کورینه باکتریوم دیفتریا , سایر باکتری های کورینه فرم , لیستریا مونوسایتوژنز , اریسیپلوتریکس روسیوپاتیا , نوکاردیا , استرپتوکوکوس ها , رده بندی استرپتوکوکوس ها , استرپتوکوکوس پایوژنز , استرپتوکوکوس آگالاکتیکا , گروه های C و G , استرپتوکوکوس های گروه D , گروه استرپتوکوکوس آنژینوسوس , استرپتوکوکوس های گروه N , استرپتوکوکوس های گروه های E، F، G، H، و K تا U , استرپتوکوکوس های ویریدانس , استرپتوکوکوس های واریانت (نوع) تغذیه ای , پپتو استرپتوکوکوس , استرپتوکوکوس پنومونیه , انتروکوکوس ها , سایر کوکوس های گرم مثبت کاتالاز منفی , باسیل گرم منفی روده ای , انتریک , انتروباکتریاسه ها – رده بندی , بیماری های ناشی از انتروباکتریاسه ها به غیر از سالمونلا و شیگلا , گروه سالمونلا , آریزونا , پسودوموناد ها , اسینتوباکتر ها و باکتری های گرم منفی نامتعارف , پسودوموناس آئروژینوزا , بورخولدریا پسودومالئی , بورخولدریا مالئی , کمپلکس بورخولدریا سپاسیا – بورخولدریا گلادیولی , استنوترفوموناس مالتوفیلیا , اکتینوباسیلوس , آکروموباکتر , آلکالیژنز , اوکروباکتروم کپنوسایتوفاژا , کاردیوباکتریوم , کروموباکتریوم ها , ایکنلا کورودنس , کریزئوباکتریوم , کینگلا , موراکسلا , ویبریو ها , کمپیلوباکتر ها , هلیکوباکتر و باکتری های مرتبط , ویبریوکلرا , ویبریو پارا همولیتیکوس و سایر ویبریو ها , کمپیلوباکتر ژژونی , کمپیلوباکتر کولی , کمپیلوباکتر فتوس , هلیکوباکتر پایلوری , هموفیلوس , بوردتلا , بوسلا , فرانسیسلا , هموفیلوس آنفولانزا , هموفیلوس آاجپتیکوس , اگرگاتی باکتر آفروفیلوس , هموفیلوس دوکرئی , سایر گونه های هموفیلوس , بوردتلا پرتوسیس , بوردتلا پارا پرتوسیس , بوردتلا برونشیسپتیکا , یرسینیا , پاستورلا , یرسینیا پسستیس و طاعون , یرسینیا انتروکولیتیکا , یرسینیا پسودوتوبرکلوزیس , نیسریا گونوره , نیسریا مننژایتیدیس , عفونت های ناشی از باکتری های بی هوازی یافت شونده در عفونت های انسانی , بیماریزایی عفونت های بی هوازی ایمنی در عفونت های بی هوازی , ماهیت پلی میکروبی عفونت های بی هوازی , تشخیص عفونت های بی هوازی , درمان عفونت های بی هوازی , لژیونلا , بارتونلا و پاتوژن های باکتریایی نامعمول , لژیونلا پنوموفیلا و سایر لژونلا ها , بارتونلا , باکتری های مسبب واژینوز , استرپتوکوکوس مونیلیفورمیس , کالیماباکتریوم ها , مایکوباکتریوم لپره , اسپیروکت ها و سایر میکروارگانیسم های مارپیچی , ترپونما پالیدوم و سفلیس , بیماری های خویشاوند با سفلیس , گونه های بورلیا و تب راجعه , بورلیا بورگدورفری و بیماری لایم , اسپریلیوم مینور , اسپریلیوم موریس , اسپیروکت های نرمال دهان و غشا های مخاطی , مایکوپلاسما ها , مایکوپلاسما پنومونیه و پنومونی های آتیپیک , مایکوپلاسما هومینیس , Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, Twenty, Fifth Edition , LANGE Basic Science , دانلود کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز , کتاب دانلود

مطالب مرتبط

رپورتاژ آگهی

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی+جزوات سیستم همکاری در فروش سبزگستر

خرید فروشگاه مسبی

نظرات ارسال شده

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی