بهاره رهنما با انتشار ویدئویی از خود گفت: " من هیچ عمل زیبائی انجام نداده ام، غیر از بوتاکس بین دو ابرو، که سال ها هست. اصولا هم به عمل های زیبائی که آدم را تغییر قیافه می دهد، اعتقادی ندارم."

بهاره رهنما

 

جــــــــادوی کلمات