close
تبلیغات در اینترنت
دفتر اشعار

جادوی کلمات | سایت تفریحی , سرگرمی

بروزترین مطالب
بخش بایگانی

آخرین ارسالی های انجمن وبلاگ نویسان

ﺯﺍـﺌﺮﯼ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﺍﻡ، ﺁﻗـﺎ ﺑـﻪ ﺩﺍﺩﻡ
ﻣـﯽ ﺭﺳﯽ؟
ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﻢ، ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ، ﺗﻨﻬﺎ؛ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﺳﯽ؟
ﮔـﺮﭼـﻪ ﺁﻫـﻮ ﻧﯿـﺴﺘـﻢ؛ ﺍﻣﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ
ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﺍﻡ
ﺿﺎﻣﻦ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺁﻫﻮﻫـﺎ، ﺑـﻪ
ﺩﺍﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﺳﯽ؟
ﺍﺯ ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﮐـﻪ ﻣﯽ ﭘـﺮﺳﻢ،
ﻧﺸﺎﻧـﻢ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ
ﮔﻨﺒﺪ ﻭ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ، ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﺳﯽ؟
ﻣﺎﻫـﯽ ﺍﻓـﺘﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﺧـﺎﮐﻢ، ﻟﺒـﺎﻟـﺐ
ﺗﺸﻨـﮕـﯽ
ﭘـﻬﻨﻪ ﺁﺑﯽ ﺗـﺮﯾﻦ ﺩﺭﯾـﺎ؛ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻡ
ﻣﯽ ﺭﺳﯽ؟
ﻣـﺎﻩِ ﻧـﻮﺭﺍﻧﯽِ ﺷﺐ ﻫـﺎﯼ ﺳﯿـﺎﻩِ
ﻋـﻤﺮِ ﻣـﻦ
ﻣﺎﻩِ ﻣﻦ، ﺍﯼ ﻣﺎﻩِ ﻣﻦ؛ ﺁﯾﺎ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﺳﯽ؟
ﻣﻦ ﺩﺧﯿﻞ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻢ ﺭﺍ ﺑـﻪ
ﭼﺸﻤﺖ ﺑﺴﺘـﻪ ﺍﻡ
ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺩﺭﺩﺍﻧﻪ ﺯﻫﺮﺍ ‏( ﺱ ‏) ، ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﺳﯽ؟
*
ﺑـﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺴﺎﻓﺮﻫﺎ،
ﻫﯿﺎﻫـﻮﯼ ﺣـﺮﻡ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ : ﺁﻗﺎ ! ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻡ
ﻣﯽ ﺭﺳﯽ؟

رپورتاژ آگهی

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی+جزوات سیستم همکاری در فروش سبزگستر

خرید فروشگاه مسبی