با پایان مهلت ثبت نام خودرو و راستی آزمایی اطلاعات وارد شده متقاضیان، نتایج نهایی و اسامی برندگان قرعه کشی ایران خودرو و سایپا اعلام می شود.


به گزارش راهبرد معاصر، ثبت نام خودرو های سایپا و ایران خودرو از عید فطر 99 تا 14 خرداد به مدت 10 روز انجام شد و در این مدت حدود 6 میلیون نفر برای فروش فوق العاده خودرو ثبت نام اولیه کردند که البته باید مورد راستی آزمایی قرار بگیرند و کسانی که اطلاعات اشتباه وارد کرده باشند برای مدت 3 سال از خرید خودرو از کارخانه محروم می شوند.

 

نتایج قرعه کشی ایران خودرو 99

اعلام نتایج نهایی و اسامی برندگان ایران خودرو طبق برنامه روز شنبه 17 خرداد 99 انجام می شود و اسامی 15 هزار برنده در سایت ایران خودرو به ادرس esale.ekco.ir قرار می گیرد و 48 ساعت برای واریز کل قیمت خودرو و نهایی کردن ثبت نام فرصت وجود دارد. کسانی که همه موارد را به درستی طی کنند حداکثر ظرف سه ماه ماشین را تحویل می گیرند.

 

اسامی برندگان قرعه کشی ایران خودرو و سایپا

 

نتایج قرعه کشی سایپا 99

همچنین اسامی برندگان قرعه کشی سایپا یک روز پس از اعلان منتیجه ایران خودرو یهنی روز یکشنبه 18 خرداد 99 اعلام می شود. این افراد که 10 هزار نفر هستند تا روز سه شنبه برای واریز مبلغ ماشین فرصت دارند. نتایج برندگان در سایت سیپا به ادرس saipacorp.com قرار میگیرد.

 

قرعه کشی فروش فوری خودرو در این نوبت با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مراجع قضایی و نمایندگان سازمان حمایت مصرف کنندگان انجام می گیرد که اقدام مثبتی برای جلوگیری از فساد شایع در خودروسازی ها است.